Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1875
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1875Laufzeit: 1875
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1869
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1869Laufzeit: 1869
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1870
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1870Laufzeit: 1870
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1884
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1884Laufzeit: 1884
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1882
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1882Laufzeit: 1882
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1883
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1883Laufzeit: 1883
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1876
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1876Laufzeit: 1876
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1871
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1871Laufzeit: 1871
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1872
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1872Laufzeit: 1872
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1865
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1865Laufzeit: 1865
thulb-logo-gray