Suchergebnisse
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101

Ihre Suche:
ArchFile...
101 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
101
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
101
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1866
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1866Laufzeit: 1866
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1867
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1867Laufzeit: 1867
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1868
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1868Laufzeit: 1868
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1873
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1873Laufzeit: 1873
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1874
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1874Laufzeit: 1874
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1858
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1858Laufzeit: 1858
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1859
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1859Laufzeit: 1859
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1856
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1856Laufzeit: 1856
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1857
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1857Laufzeit: 1857
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1878
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1878Laufzeit: 1878
thulb-logo-gray