Suchergebnisse
35 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
35
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
35

Ihre Suche:
ArchFile...
35 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
35
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
35
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1665
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1665Laufzeit: 1665
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1699
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1699Laufzeit: 1699
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1698
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1698Laufzeit: 1698
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1684
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1684Laufzeit: 1684
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1686
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1686Laufzeit: 1686
thulb-logo-gray