Suchergebnisse
26 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
26
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
26

Ihre Suche:
ArchFile...
26 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
26
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
26
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1793
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1793Laufzeit: 1793
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1784
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1784Laufzeit: 1784
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1785
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1785Laufzeit: 1785
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1786
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1786Laufzeit: 1786
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1787
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1787Laufzeit: 1787
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1788
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1788Laufzeit: 1788
thulb-logo-gray