Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1665
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1665Laufzeit: 1665
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1661
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1661Laufzeit: 1661
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1659
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1659Laufzeit: 1659
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1660
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1660Laufzeit: 1660
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1657
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1657Laufzeit: 1657
thulb-logo-gray