Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1743
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1743Laufzeit: 1743
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1728
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1728Laufzeit: 1728
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1726
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1726Laufzeit: 1726
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1727
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1727Laufzeit: 1727
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1725
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1725Laufzeit: 1725
thulb-logo-gray