Suchergebnisse
265 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
265
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
265

Ihre Suche:
ArchFile...
265 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
265
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
265
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1896
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1896Laufzeit: 1896
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1897
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1897Laufzeit: 1897
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1898
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1898Laufzeit: 1898
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1835
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1835Laufzeit: 1835
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1836
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1836Laufzeit: 1836
thulb-logo-gray