Suchergebnisse
265 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
265
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
265

Ihre Suche:
ArchFile...
265 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
265
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
265
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1685
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1685Laufzeit: 1685
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1808
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1808Laufzeit: 1808
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1686
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1686Laufzeit: 1686
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1683
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1683Laufzeit: 1683
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1806
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1806Laufzeit: 1806
thulb-logo-gray