Suchergebnisse
94 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
94
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
94

Ihre Suche:
ArchFile...
94 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
94
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
94
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1753
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1753Laufzeit: 1753
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1754
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1754Laufzeit: 1754
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1755
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1755Laufzeit: 1755
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1756
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1756Laufzeit: 1756
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1757
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1757Laufzeit: 1757
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1758
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1758Laufzeit: 1758
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1759
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1759Laufzeit: 1759
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1760
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1760Laufzeit: 1760
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1761
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1761Laufzeit: 1761
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1762
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1762Laufzeit: 1762
thulb-logo-gray