Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1789
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1789Laufzeit: 1789
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1775
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1775Laufzeit: 1775
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1780
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1780Laufzeit: 1780
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1784
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1784Laufzeit: 1784
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1783
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1783Laufzeit: 1783
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1785
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1785Laufzeit: 1785
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1790
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1790Laufzeit: 1790
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1792
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1792Laufzeit: 1792
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1799
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1799Laufzeit: 1799
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1793
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1793Laufzeit: 1793
thulb-logo-gray