Suchergebnisse
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21

Ihre Suche:
ArchFile...
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1898
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1898Laufzeit: 1898
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1899
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1899Laufzeit: 1899
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1883
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1883Laufzeit: 1883
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1884
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1884Laufzeit: 1884
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1885
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1885Laufzeit: 1885
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1887
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1887Laufzeit: 1887
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1888
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1888Laufzeit: 1888
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1889
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1889Laufzeit: 1889
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1894
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1894Laufzeit: 1894
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1876
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1876Laufzeit: 1876
thulb-logo-gray