Suchergebnisse
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23

Ihre Suche:
ArchFile...
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1908
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1908Laufzeit: 1908
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1909
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1909Laufzeit: 1909
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1910
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1910Laufzeit: 1910
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1911
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1911Laufzeit: 1911
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1912
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1912Laufzeit: 1912
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1913
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1913Laufzeit: 1913
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1902
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1902Laufzeit: 1902
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1903
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1903Laufzeit: 1903
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1904
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1904Laufzeit: 1904
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1905
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1905Laufzeit: 1905
thulb-logo-gray