Suchergebnisse
5 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
5
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
5

Ihre Suche:
ArchFile...
5 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
5
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
5
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1925
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1925Laufzeit: 1925
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1926
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1926Laufzeit: 1926
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1927
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1927Laufzeit: 1927
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1928
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1928Laufzeit: 1928
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1929
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1929Laufzeit: 1929
thulb-logo-gray