Suchergebnisse
13 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
13
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
13

Ihre Suche:
ArchFile...
13 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
13
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
13
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1790
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1790Laufzeit: 1790
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1791
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1791Laufzeit: 1791
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1788
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1788Laufzeit: 1788
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1789
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1789Laufzeit: 1789
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1792
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1792Laufzeit: 1792
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1793
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1793Laufzeit: 1793
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1787
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1787Laufzeit: 1787
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1799
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1799Laufzeit: 1799
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1794
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1794Laufzeit: 1794
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1797
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1797Laufzeit: 1797
thulb-logo-gray