Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1868
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1868Laufzeit: 1868
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1867
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1867Laufzeit: 1867
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1851
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1851Laufzeit: 1851
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1850
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1850Laufzeit: 1850
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1855
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1855Laufzeit: 1855
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1854
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1854Laufzeit: 1854
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1853
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1853Laufzeit: 1853
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1852
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1852Laufzeit: 1852
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1859
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1859Laufzeit: 1859
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1858
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1858Laufzeit: 1858
thulb-logo-gray