Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1889
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1889Laufzeit: 1889
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1890
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1890Laufzeit: 1890
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1883
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1883Laufzeit: 1883
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1884
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1884Laufzeit: 1884
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1891
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1891Laufzeit: 1891
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1887
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1887Laufzeit: 1887
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1888
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1888Laufzeit: 1888
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1880
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1880Laufzeit: 1880
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1881
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1881Laufzeit: 1881
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1878
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1878Laufzeit: 1878
thulb-logo-gray