Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1880
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1880Laufzeit: 1880
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1881
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1881Laufzeit: 1881
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1882
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1882Laufzeit: 1882
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1885
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1885Laufzeit: 1885
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1886
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1886Laufzeit: 1886
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1883
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1883Laufzeit: 1883
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1884
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1884Laufzeit: 1884
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1889
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1889Laufzeit: 1889
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1890
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1890Laufzeit: 1890
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1887
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1887Laufzeit: 1887
thulb-logo-gray