Suchergebnisse
19 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
19
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
19

Ihre Suche:
ArchFile...
19 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
19
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
19
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1917
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1917Laufzeit: 1917
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1918
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1918Laufzeit: 1918
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1913
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1913Laufzeit: 1913
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1914
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1914Laufzeit: 1914
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1915
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1915Laufzeit: 1915
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1916
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1916Laufzeit: 1916
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1912
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1912Laufzeit: 1912
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1900
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1900Laufzeit: 1900
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1901
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1901Laufzeit: 1901
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1903
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1903Laufzeit: 1903
thulb-logo-gray