Suchergebnisse
13 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
13
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
13

Ihre Suche:
ArchFile...
13 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
13
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
13
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1901
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1901Laufzeit: 1901
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1902
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1902Laufzeit: 1902
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1903
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1903Laufzeit: 1903
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1904
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1904Laufzeit: 1904
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1905
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1905Laufzeit: 1905
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1906
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1906Laufzeit: 1906
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1900
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1900Laufzeit: 1900
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1912
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1912Laufzeit: 1912
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1907
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1907Laufzeit: 1907
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1908
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1908Laufzeit: 1908
thulb-logo-gray