Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1608
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1608Laufzeit: 1608
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1607
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1607Laufzeit: 1607
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1606
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1606Laufzeit: 1606
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1605
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1605Laufzeit: 1605
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1604
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1604Laufzeit: 1604
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1602
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1602Laufzeit: 1602
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1603
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1603Laufzeit: 1603
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1601
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1601Laufzeit: 1601
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1600
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1600Laufzeit: 1600
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1617
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1617Laufzeit: 1617
thulb-logo-gray