Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1667
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1667Laufzeit: 1667
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1666
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1666Laufzeit: 1666
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1652
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1652Laufzeit: 1652
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1651
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1651Laufzeit: 1651
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1663
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1663Laufzeit: 1663
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1669
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1669Laufzeit: 1669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1668
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1668Laufzeit: 1668
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1662
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1662Laufzeit: 1662
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1661
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1661Laufzeit: 1661
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1660
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1660Laufzeit: 1660
thulb-logo-gray