Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1674
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1674Laufzeit: 1674
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1673
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1673Laufzeit: 1673
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1650
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1650Laufzeit: 1650
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1659
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1659Laufzeit: 1659
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1661
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1661Laufzeit: 1661
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1660
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1660Laufzeit: 1660
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1652
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1652Laufzeit: 1652
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1651
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1651Laufzeit: 1651
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1654
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1654Laufzeit: 1654
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1653
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1653Laufzeit: 1653
thulb-logo-gray