Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1701
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1701Laufzeit: 1701
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1700
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1700Laufzeit: 1700
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1703
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1703Laufzeit: 1703
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1702
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1702Laufzeit: 1702
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1705
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1705Laufzeit: 1705
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1704
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1704Laufzeit: 1704
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1710
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1710Laufzeit: 1710
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1709
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1709Laufzeit: 1709
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1712
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1712Laufzeit: 1712
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1711
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1711Laufzeit: 1711
thulb-logo-gray