Suchergebnisse
26 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
26
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
26

Ihre Suche:
ArchFile...
26 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
26
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
26
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1821
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1821Laufzeit: 1821
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1819
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1819Laufzeit: 1819
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1818
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1818Laufzeit: 1818
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1820
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1820Laufzeit: 1820
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1806
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1806Laufzeit: 1806
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1810
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1810Laufzeit: 1810
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1809
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1809Laufzeit: 1809
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1808
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1808Laufzeit: 1808
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1807
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1807Laufzeit: 1807
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1807
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1807Laufzeit: 1807
thulb-logo-gray