Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1833
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1833Laufzeit: 1833
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1832
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1832Laufzeit: 1832
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1831
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1831Laufzeit: 1831
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1830
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1830Laufzeit: 1830
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1829
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1829Laufzeit: 1829
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1848
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1848Laufzeit: 1848
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1847
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1847Laufzeit: 1847
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1846
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1846Laufzeit: 1846
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1845
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1845Laufzeit: 1845
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1844
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1844Laufzeit: 1844
thulb-logo-gray