Suchergebnisse
12 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
12
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
12

Ihre Suche:
ArchFile...
12 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
12
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
12
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1637
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1637Laufzeit: 1637
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1639
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1639Laufzeit: 1639
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1640
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1640Laufzeit: 1640
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1638
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1638Laufzeit: 1638
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1643
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1643Laufzeit: 1643
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1644
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1644Laufzeit: 1644
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1642
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1642Laufzeit: 1642
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1647
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1647Laufzeit: 1647
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1645
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1645Laufzeit: 1645
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1646
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1646Laufzeit: 1646
thulb-logo-gray