Suchergebnisse
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23

Ihre Suche:
ArchFile...
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1677
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1677Laufzeit: 1677
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1678
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1678Laufzeit: 1678
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1680
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1680Laufzeit: 1680
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1681
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1681Laufzeit: 1681
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1675
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1675Laufzeit: 1675
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1682
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1682Laufzeit: 1682
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1683
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1683Laufzeit: 1683
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1684
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1684Laufzeit: 1674
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1689
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1689Laufzeit: 1689
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1690
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1690Laufzeit: 1690
thulb-logo-gray