Suchergebnisse
666 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
666
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
666

Ihre Suche:
ArchFile...
666 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
666
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
666
Schorba Kirchenbuch Taufen 1699
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1699Laufzeit: 1699
Schorba Kirchenbuch Taufen 1698
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1698Laufzeit: 1698
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1600
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1600Laufzeit: 1600
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1602
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1602Laufzeit: 1602
Schorba Kirchenbuch Taufen 1684
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1684Laufzeit: 1684
Schorba Kirchenbuch Taufen 1685
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1685Laufzeit: 1685
Schorba Kirchenbuch Taufen 1671
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1671Laufzeit: 1671
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1607
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1607Laufzeit: 1607
Schorba Kirchenbuch Taufen 1676
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1676Laufzeit: 1676
Schorba Kirchenbuch Taufen 1678
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_TA_1678Laufzeit: 1678
thulb-logo-gray