Suchergebnisse
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213

Ihre Suche:
ArchFile...
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1741
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1741Laufzeit: 1741
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1742
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1742Laufzeit: 1742
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1740
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1740Laufzeit: 1740
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1738
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1738Laufzeit: 1738
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1739
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1739Laufzeit: 1739
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1736
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1736Laufzeit: 1736
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1737
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1737Laufzeit: 1737
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1734
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1734Laufzeit: 1734
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1735
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1735Laufzeit: 1735
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1732
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1732Laufzeit: 1732
thulb-logo