Suchergebnisse
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17

Ihre Suche:
ArchFile...
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1820
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1820Laufzeit: 1820
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1821
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1821Laufzeit: 1821
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1819
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1819Laufzeit: 1819
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1817
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1817Laufzeit: 1817
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1818
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1818Laufzeit: 1818
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1814
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1814Laufzeit: 1814
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1815
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1815Laufzeit: 1815
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1811
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1811Laufzeit: 1811
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1813
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1813Laufzeit: 1813
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1809
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1809Laufzeit: 1809
thulb-logo-gray