Suchergebnisse
86 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
86
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
86

Ihre Suche:
ArchFile...
86 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
86
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
86
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1859
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1859Laufzeit: 1859
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1860
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1860Laufzeit: 1860
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1857
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1857Laufzeit: 1857
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1858
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1858Laufzeit: 1858
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1855
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1855Laufzeit: 1855
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1856
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1856Laufzeit: 1856
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1853
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1853Laufzeit: 1853
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1854
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1854Laufzeit: 1854
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1852
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1852Laufzeit: 1852
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1849
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1849Laufzeit: 1849
thulb-logo