Suchergebnisse
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17

Ihre Suche:
componen...
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1661
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1661Laufzeit: 1661
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1662
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1662Laufzeit: 1662
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1663
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1663Laufzeit: 1663
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1664
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1664Laufzeit: 1664
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1665
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1665Laufzeit: 1665
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1666
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1666Laufzeit: 1666
Ammerbach Kirchenbuch Bestattungen 1667
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_ST_1667Laufzeit: 1667
thulb-logo-gray