Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1826
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1826Laufzeit: 1826
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1829
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1829Laufzeit: 1829
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1830
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1830Laufzeit: 1830
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1840
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1840Laufzeit: 1840
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1841
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1841Laufzeit: 1841
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1838
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1838Laufzeit: 1838
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1839
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1839Laufzeit: 1839
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1844
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1844Laufzeit: 1844
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1842
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1842Laufzeit: 1842
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1835
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1835Laufzeit: 1835
thulb-logo-gray