Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1847
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1847Laufzeit: 1847
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1845
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1845Laufzeit: 1845
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1846
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1846Laufzeit: 1846
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1848
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1848_2Laufzeit: 1848
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1848
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1848Laufzeit: 1848
thulb-logo-gray