Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Isserstedt Kirchenbuch Trauungen 1876
Kirchenarchiv Jena, Isserstedt, Nr. SJE_ISS_KB_TR_1876Laufzeit: 1876
Isserstedt Kirchenbuch Trauungen 1882
Kirchenarchiv Jena, Isserstedt, Nr. SJE_ISS_KB_TR_1882Laufzeit: 1882
Isserstedt Kirchenbuch Trauungen 1881
Kirchenarchiv Jena, Isserstedt, Nr. SJE_ISS_KB_TR_1881Laufzeit: 1881
Isserstedt Kirchenbuch Trauungen 1878
Kirchenarchiv Jena, Isserstedt, Nr. SJE_ISS_KB_TR_1878Laufzeit: 1878
Isserstedt Kirchenbuch Trauungen 1880
Kirchenarchiv Jena, Isserstedt, Nr. SJE_ISS_KB_TR_1880Laufzeit: 1880
thulb-logo-gray