Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1825
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1825Laufzeit: 1825
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1826
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1826Laufzeit: 1826
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1829
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1829Laufzeit: 1829
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1830
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1830Laufzeit: 1830
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1832
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1832Laufzeit: 1832
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1833
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1833Laufzeit: 1833
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1837
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1837Laufzeit: 1837
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1838
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1838Laufzeit: 1838
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1839
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1839Laufzeit: 1839
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1840
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1840Laufzeit: 1840
thulb-logo-gray