Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1841
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1841Laufzeit: 1841
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1842
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1842Laufzeit: 1842
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1843
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1843Laufzeit: 1843
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1844
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1844Laufzeit: 1844
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1845
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1845Laufzeit: 1845
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1846
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1846Laufzeit: 1846
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1847
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1847Laufzeit: 1847
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1848
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1848Laufzeit: 1848
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1849
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1849Laufzeit: 1849
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1836
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1836Laufzeit: 1836
thulb-logo-gray