Suchergebnisse
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21

Ihre Suche:
componen...
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1552
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1552Laufzeit: 1552
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1558
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1558Laufzeit: 1558
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1568
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1568Laufzeit: 1568
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1567
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1567Laufzeit: 1567
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1574
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1574Laufzeit: 1574
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1569
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1569Laufzeit: 1569
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1551
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1551Laufzeit: 1551
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1550
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1550Laufzeit: 1550
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1557
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1557Laufzeit: 1557
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1556
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1556Laufzeit: 1556
thulb-logo-gray