Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1616
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1616Laufzeit: 1616
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1615
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1615Laufzeit: 1615
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1609
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1609Laufzeit: 1609
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1614
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1614Laufzeit: 1614
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1611
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1611Laufzeit: 1611
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1613
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1613Laufzeit: 1613
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1612
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1612Laufzeit: 1612
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1610
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1610Laufzeit: 1610
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1620
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1620Laufzeit: 1620
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1623
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1623Laufzeit: 1623
thulb-logo-gray