Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1659
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1659Laufzeit: 1659
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1665
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1665Laufzeit: 1665
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1650
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1650Laufzeit: 1650
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1664
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1664Laufzeit: 1664
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1673
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1673Laufzeit: 1673
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1672
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1672Laufzeit: 1672
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1671
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1671Laufzeit: 1671
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1670
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1670Laufzeit: 1670
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1674
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1674Laufzeit: 1674
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1654
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1654Laufzeit: 1654
thulb-logo-gray