Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1714
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1714Laufzeit: 1714
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1713
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1713Laufzeit: 1713
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1716
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1716Laufzeit: 1716
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1715
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1715Laufzeit: 1715
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1707
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1707Laufzeit: 1707
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1706
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1706Laufzeit: 1706
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1708
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1708Laufzeit: 1708
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1721
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1721Laufzeit: 1721
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1720
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1720Laufzeit: 1720
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1723
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1723Laufzeit: 1723
thulb-logo-gray