Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1805
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1805Laufzeit: 1805
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1804
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1804Laufzeit: 1804
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1803
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1803Laufzeit: 1803
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1802
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1802Laufzeit: 1802
thulb-logo-gray