Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1694
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1694Laufzeit: 1694
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1675
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1675Laufzeit: 1675
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1677
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1677Laufzeit: 1677
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1678
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1678Laufzeit: 1678
Neuengönna Kirchenbuch Taufen 1676
Kirchenarchiv Jena, Neuengönna, Nr. SJE_NEG_KB_TA_1676Laufzeit: 1676
thulb-logo-gray