Suchergebnisse
20 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
20
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
20

Ihre Suche:
componen...
20 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
20
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
20
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1808
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1808Laufzeit: 1808
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1809
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1809Laufzeit: 1809
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1810
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1810Laufzeit: 1810
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1812
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1812Laufzeit: 1812
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1813
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1813Laufzeit: 1813
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1801
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1801Laufzeit: 1801
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1802
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1802Laufzeit: 1802
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1815
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1815Laufzeit: 1815
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1816
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1816Laufzeit: 1816
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1817
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1817Laufzeit: 1817
thulb-logo-gray