Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1793
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1793Laufzeit: 1793
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1794
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1794Laufzeit: 1794
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1795
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1795Laufzeit: 1795
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1796
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1796Laufzeit: 1796
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1797
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1797Laufzeit: 1797
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1788
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1788Laufzeit: 1788
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1789
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1789Laufzeit: 1789
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1790
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1790Laufzeit: 1790
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1791
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1791Laufzeit: 1791
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1792
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1792Laufzeit: 1792
thulb-logo-gray