Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1855
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1855Laufzeit: 1855
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1854
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1854Laufzeit: 1854
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1867
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1867Laufzeit: 1867
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1860
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1860Laufzeit: 1860
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1859
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1859Laufzeit: 1859
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1850
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1850Laufzeit: 1850
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1874
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1874Laufzeit: 1874
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1863
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1863Laufzeit: 1863
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1862
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1862Laufzeit: 1862
Kleinschwabhausen Kirchenbuch Konfirmationen 1861
Kirchenarchiv Jena, Kleinschwabhausen, Nr. SJE_KSH_KB_KO_1861Laufzeit: 1861
thulb-logo-gray