Suchergebnisse
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21

Ihre Suche:
componen...
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1570
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1570Laufzeit: 1570
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1565
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1565Laufzeit: 1565
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1573
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1573Laufzeit: 1573
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1572
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1572Laufzeit: 1572
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1571
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1571Laufzeit: 1571
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1561
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1561Laufzeit: 1561
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1560
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1560Laufzeit: 1560
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1559
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1559Laufzeit: 1559
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1554
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1554Laufzeit: 1554
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1553
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1553Laufzeit: 1553
thulb-logo-gray