Suchergebnisse
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21

Ihre Suche:
componen...
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1550
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1550Laufzeit: 1550
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1551
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1551Laufzeit: 1551
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1552
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1552Laufzeit: 1552
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1553
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1553Laufzeit: 1553
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1554
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1554Laufzeit: 1554
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1555
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1555Laufzeit: 1555
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1556
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1556Laufzeit: 1556
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1557
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1557Laufzeit: 1557
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1558
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1558Laufzeit: 1558
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1559
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1559Laufzeit: 1559
thulb-logo-gray