Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1750
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1750Laufzeit: 1750
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1756
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1756Laufzeit: 1756
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1755
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1755Laufzeit: 1755
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1753
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1753Laufzeit: 1753
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1752
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1752Laufzeit: 1752
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1751
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1751Laufzeit: 1751
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1771
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1771Laufzeit: 1771
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1770
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1770Laufzeit: 1770
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1769
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1769Laufzeit: 1769
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1768
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1768Laufzeit: 1768
thulb-logo-gray