Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1676
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1676Laufzeit: 1676
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1677
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1677Laufzeit: 1677
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1675
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1675Laufzeit: 1675
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1679
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1679Laufzeit: 1679
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1680
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1680Laufzeit: 1680
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1678
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1678Laufzeit: 1678
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1684
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1684Laufzeit: 1684
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1681
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1681Laufzeit: 1681
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1682
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1682Laufzeit: 1682
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1687
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1687Laufzeit: 1687
thulb-logo-gray