Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1875
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1875Laufzeit: 1875
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1879
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1879Laufzeit: 1879
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1878
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1878Laufzeit: 1878
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1877
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1877Laufzeit: 1877
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1876
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1876Laufzeit: 1876
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1886
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1886Laufzeit: 1886
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1885
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1885Laufzeit: 1885
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1884
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1884Laufzeit: 1884
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1883
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1883Laufzeit: 1883
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1889
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1889Laufzeit: 1889
thulb-logo-gray