This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies. For details, please refer to the privacy policy.Allow cookies and do not display this message again.


Kazantzakēs, Nikos (* Sunday, 18. Feb. 1883 † Saturday, 26. Oct. 1957)
GND: 118560867
Information
GND: 118560867
Name:Kazantzakēs, Nikos
Alternative Names:
 • Καζαντζάκης, Νίκος
 • Kazantzakis, Niko
 • Nirbamēs, Karmas
 • Geranos, A.
 • Kazancakis, Nikos
 • Kazan, Nicolás
 • Kazan, Nikolai
 • Psēloreitēs, Petros
 • Kasandsakis, Nikos
 • Kazantzakis, Nikos
 • Kasantzakis, Nikos
 • Kazantzaki, Nikos
 • Kazan, Nicolas
 • Akritas
 • Kazantzakisz, Nikosz
 • Kazantzakes, Nikos
Life data :* Sunday, 18. Feb. 1883 in Heraklion
† Saturday, 26. Oct. 1957 in Freiburg im Breisgau
GND (GND) :118560867
MyCoRe ID:stat_person_00001864 (View as XML, references)
references