Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 19. Jh. » 1825-1849
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 19. Jh. » 1825-1849

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_TA_1840