Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 17. Jh » 1675-1699
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 17. Jh » 1675-1699

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_TA_1688